iPhone 14 Pro sẽ có camera 48 megapixel . Cảm biến quad-pixel sử dụng pixel binning để nhóm bốn pixel và để chúng hoạt động như một pixel lớn  để thu sáng tốt hơn.

-5%
22,500,000 VND
-8%
19,900,000 VND
-8%
15,600,000 VND